تور کباب

صنایع استیل رحیمی ؛ تولیدکننده انواع تور کباب

تور کباب 30x40

جدول سایزهای موجود

نام محصول Code
تور کباب 30×40 ساده 32
تور کباب 30×40 لولادار 35

تور کباب 30x50

جدول سایزهای موجود

نام محصول Code
تور کباب 30×50 تخت 34
تور کباب 30×50 توگود 340

تور ماهی عربی

جدول سایزهای موجود

نام محصول Code
تور ماهی عربی کوچک 381
تور ماهی عربی بزرگ 382

تور ماهی

جدول سایزهای موجود

نام محصول Code
تور ماهی کوچک 38
تور ماهی بزرگ 380

تور کباب 36x46

جدول سایزهای موجود

نام محصول Code
تور کباب 36×46 3646

تور کباب سناتوری

جدول سایزهای موجود

نام محصول Code
تور کباب سناتوری 320

تور کباب اتراق گالوانیزه

جدول سایزهای موجود

نام محصولCode
تور کباب اتراق گالوانیزه1034

تور کباب اتراق نیکل و کروم

جدول سایزهای موجود

نام محصولCode
تور کباب اتراق نیکل و کروم1033

تور کباب توگود

جدول سایزهای موجود

نام محصولCode
تور کباب توگود37