صنایع استیل رحیمی ؛ تولیدکننده انواع صندلی تاشو

صندلی تاشو ساده

جدول سایزهای موجود

نام محصول Code
نازک لوله 18 17
نازک لوله 20 15

صندلی تاشو پشت‌دار

جدول سایزهای موجود

نام محصول Code
صندلی تاشو پشت‌دار 16

صندلی راحت نشین

جدول سایزهای موجود

نام محصول Code
صندلی راحت نشین 30

صندلی تاشو مبلی (ساحلی)

جدول سایزهای موجود

نام محصول Size Code
صندلی تاشو مبلی (ساحلی) لوله 18 190
لوله 20 19

چرخ خرید

جدول سایزهای موجود

نام محصول Code
دسته ساده 315
دسته یونیک 314