انبر

صنایع استیل رحیمی ؛ تولیدکننده انواع انبر

انبر رنگ استاتیک

جدول سایزهای موجود

نام محصول Size Code
انبر رنگ استاتیک 40cm 71
50cm 70
60cm 700

انبر پرسی قلیانی

جدول سایزهای موجود

نام محصول Size Code
انبر پرسی قلیانی 24cm 73
30cm 74